Телевизионни Предавания

Напускането на „NCIS Лос Анджелис“ засегна ли нетната стойност на Рене Фелис Смит?