Телевизионни Предавания

Какво се е случило с актьорския състав на „Спасатели на морето“?