Знаменитост

Какво е казал Бруно Марс за неговата раса и смесена идентичност?