Знаменитост

Какво се случи с актьора зад Джаспър от „Здрач“?