Знаменитост

Как Бруно Марс харчи отчетената си нетна стойност от 175 милиона долара