Знаменитост

Как Джонатан Тейлър Томас е натрупал отчетената си нетна стойност от 16 милиона долара