Телевизионни Предавания

Колко по-стар е актьорският състав на „По-странни неща“ днес?