Телевизионни предавания

Актьорите от Теорията за Големия взрив винаги са следвали репликите си, но един незаписан момент се превърна в една от най-добрите сцени