|Знаменитост|Филми|

Дали тайната битка на Мара Уилсън с ОКР произтича от нейните травматични години като дете-звезда?