Телевизионни предавания

Достига ли House Of The Dragon успеха на Game of Thrones досега?