Телевизионни предавания

Героят на Радж на Кунал Наяр от теорията за Големия взрив се базира на истински човек