Знаменитост

Какво се случи с Трина Макгий, след като момчето срещна света?