Знаменитост

Кой член на кастинга за офис пространство има най-висока нетна стойност?