Телевизионни предавания

Кунал Наяр „почувства огромна тежест от раменете си“, когато Джим Парсънс обяви, че се оттегля от теорията за Големия взрив