Знаменитост

Откакто се опита да запомни сценария на Good Fight, Майкъл Дж. Фокс промени подхода си към Холивуд