Телевизионни предавания

Шонда Раймс казва, че „не са разказвали биографичен филм“ с измислянето на Анна